Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Legal, Insurance
Deadline: 6/21/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

«Վաղարշ և որդիներ Կոնցեռն» ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի իրավաբանի, ով կիրականացնի Ընկերության իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, Ընկերության գործունեության բոլոր ոլորտներում: Մասնավորապես, աշխատանքը ենթադրում է Ընկերության գործունեության իրավական ուղղորդում, տարաբնույթ պայմանագրերի և իրավական նշանակություն ունեցող այլ փաստաթղթերի կազմում և դիտարկում, դրանց կատարման ապահովում՝ դատական և արտադատական առկա գործիքակազմով:

Պարտականություններ

 • Բանակցությունների վարում,
 • Իրավական վերլուծությունների իրականացում,
 • Պայմանագրերի և այլ իրավական փաստաթղթերի կազմում և դիտարկում,
 • Դատական և արտադատական ներկայացուցչություն, վեճերի դատական և արտադատական լուծում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքյաին փորձ։
 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի գերազանց իմացություն, ՀՀ օրենսդրական և այլ իրավական ակտեր կիրառման հմտություն,
 • Համակարգչային բավարար հմտություններ,
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն, գրագիտություն,
 • Սթրեսակայություն,
 • Իրավական խնդիրների վերհանման և լուծման հմտություն,
 • Բանակցային հմտություն,
 • Կարգապահություն և ճշտապահություն:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

Spread the word! Share this job on social media